Strona głównaPoradnieUsługi odpłatneKontakty i dojazdPrzetargi

Białystok, 05.11.2018

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego.

Dostawa sprzętu medycznego: lasera okulistycznego siatkówkowego do Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Białymstoku. Data zamieszczenia 05.11.2018.

 

Załączniki do pobrania

 

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

zał. 7 - Umowa [DOC]

SIWZ [PDF]

Wyjaśnienie treści SIWZ [PDF] [08.11.2018]

zał. 1 - Laser okulistyczny [DOC]

Wyjaśnienie treści SIWZ II [PDF] [09.11.2018]

zał. 2 - Formularz ofertowy  [DOC]

Wyjaśnienie treści SIWZ III [PDF] [12.11.2018]

zał. 3 - Oświadczenie wstępne [DOCX]

Informacja z sesji otwarcia ofert [PDF] [15.11.2018]

zał. 4 - Wykaz dostaw [DOCX]

-

zał. 5 - Informacja o grupie kapitałowej [DOCX]

-

zał. 6 - Zobowiązanie [DOCX]

-

Informacja o wyborze oferty [PDF] [30.11.2018]