14.11.2013
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych
w Gabinecie Dermatologicznym
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie_konkurs.pdf
Warunki konkursu Warunki_konkursu_ofert_odermatologia.docx
Załącznik 1 Załącznik_nr_1-organizacja_pracy.docx
Załącznik 2 Załącznik_nr_2-formularz_oferty.docx
Załącznik 3 Załącznik_nr_3-projekt_umowy.docx
Ogłoszenie wyniku konkursu (02.12.2013) Ogłoszenie_wynik_konkursu.pdf


14.11.2013
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie_konkursu.pdf
Warunki konkursu Warunki_konkursu_ofert_poz.docx
Załącznik 1 Załącznik_nr_1-organizacja_pracy.docx
Załącznik 2 Załącznik_nr_2-formularz_oferty.docx
Załącznik 3 Załącznik_nr_3_projekt_umowy.docx
Ogłoszenie wyniku konkursu (02.12.2013) Ogłoszenie_wynik_konkursu.pdf


09
.10.2017
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych
w Gabinecie Okulistycznym Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ  w Białymstoku.

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie_konkurs.pdf
Warunki konkursu Warunki_konkursu_ofert_okulistyka.docx
Załącznik 1 Załącznik_nr_1-organizacja_pracy.docx
Załącznik 2 Załącznik_nr_2-formularz_oferty.docx
Załącznik 3 Załącznik_Nr_3-projekt_umowy.docx
Ogłoszenie wyniku konkursu (25.10.2017) Ogłoszenie_wynik_konkursu.pdf


03
.12.2018
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych
w Gabinecie Laryngologicznym Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie_konkurs.pdf
Warunki konkursu Warunki_konkursu_ofert_laryngologia.docx
Załącznik 1 Załącznik_Nr_1_formularz_ofertowy.docx
Załącznik 2 Załącznik_Nr_2_projekt_umowy.docx
Ogłoszenie wyniku konkursu (20.12.2018) Ogłoszenie_wynik_konkursu.pdf


02
.01.2019
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych
w Gabinecie Dermatologicznym
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie_konkurs.pdf
Warunki konkursu Warunki_konkursu_ofert.docx
Załącznik 1 Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx
Załącznik 2 Załącznik_nr_2_wzór_umowy.docx
Ogłoszenie wyniku konkursu (18.01.2019) Ogłoszenie_wynik_konkursu.pdf


02
.07.2019
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad / konsultacji specjalistycznych
w Gabinecie Urologicznym
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.

Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie_konkurs.pdf
Warunki konkursu SWKO.docx
Załącznik 1 Załącznik_nr_1-formularz_oferty.docx
Załącznik 2 Załącznik_nr_2-projekt_umowy.docx
Ogłoszenie wyniku konkursu (22.07.2019) Ogłoszenie_wynik_konkursu.pdf