Strona głównaPoradnieUsługi odpłatneKontakty i dojazdPrzetargi

W przychodni wykonujemy następujące badania odpłatne:

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie
albo posiadających licencję detektywa.

Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich).

Badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do wykonywania czynności
inspektora transportu drogowego.

Badanie psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub
posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi.

Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Zapraszamy!