Strona głównaPoradnieUsługi odpłatneKontakty i dojazdPrzetargi

Białystok, 30.05.2019

 

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego.

Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku.
Data zamieszczenia 30.05.2019.

 

Załączniki do pobrania

 

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

zał. 6 - Zobowiązanie [DOCX]

SIWZ [PDF]

zał. 7 - Projekt umowy [DOCX]

zał. 1 - Aparat USG [DOC]

Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 [PDF] [04.06.2019]

zał. 1a - Analizator biochemiczny [DOC]

Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 [PDF] [06.06.2019]

zał. 2 - Formularz ofertowy [DOC]

Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 [PDF] [07.06.2019]

zał. 3 - Oświadczenie wstępne [DOCX]

Informacja z sesji otwarcia ofert [PDF] [12.06.2019]

zał. 4 - Wykaz dostaw [DOCX]

-

zał. 5 - Informacja o grupie kapitałowej [DOC]

-

Informacja o wyborze oferty [PDF] [28.06.2019]