Podstawowa Opieka Zdrowotna

Gabinet lekarza POZ

Harmonogram

Numery telefonów

Personel

Gabinet szczepień

Harmonogram

Numery telefonów

(Do rejestracji medycznej)

Personel

Gabinet pielęgniarki POZ

Harmonogram

Numer telefonu

Personel

Gabinet położnej POZ

Harmonogram

Numer telefonu

Personel