Koronawirus

Informacja dla pacjentów

Zasady przyjęć podczas pandemii COVID-19

W związku ze stabilizacją sytuacji epidemiologicznej w Polsce (COVID-19) do przychodni można zgłaszać się osobiście.

Wszelkie informacje i zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego związane z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Na terenie przychodzi obowiązują następujące zasady:

Wizyta u lekarzy POZ:
  • rejestracja osobista w Przychodni przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu epidemiologicznego,
  • lub
  • uzgodnienie terminu wizyty w Rejestracji pod nr tel. 85 746 06 20, 85 742 22 61.

Pacjenci podejrzewający u siebie zakażenie wirusem SARS CoV-2 oraz poddani izolacji domowej proszeni są podczas rejestracji telefonicznej o przekazanie tej informacji. W takiej sytuacji zostaną umówieni na teleporadę.
W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ, mogą zgłaszać zapotrzebowania na leki:
Po wystawieniu recepty, pacjenci otrzymują SMS z kodem, który wraz z nr PESEL należy podać przy realizacji recepty w Aptece.
Świadczenia udzielane są w gabinecie lub w domu pacjenta po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pielęgniarką lub położną pod nr tel. 85 744 52 55, 85 744 52 51.
Szczepienia ochronne dla dzieci oraz badania bilansowe realizowane są zgodnie z ustalonym terminem w rejestracji.
Przyjęcia realizowane są zgodnie z ustalonym terminem wizyty w rejestracji.