Polityka prywatności

Wstęp

1. Administratorem danych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tadeusz Roszkowski, tel. +48 606 572 351, tadeuszroszkowski@wp.pl (godziny pracy: piątek, 11:00 – 13:30).
3. Serwis jest techniczne utrzymywany na serwerach operatora: Home.pl

Sposoby zbierania i przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczeń.

2. Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą, odbywa się wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez użytkownika zgodą.
3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a. prezentacja oferty lub informacji,
b. obsługa zapytań przez formularz kontaktowy,
c. monitoring i analiza wykorzystania strony.

4. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkownika plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
c. poprzez zapisanie parametrów połączenia (oznaczenie czasu, adres IP i ustalona na jego podstawie lokalizacja).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.

Sposoby ochrony danych

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane osobowe podawane na stronie traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez operatora, są to w szczególności:

a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
b. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
c. dostawca systemu dostarczania treści,
d. dostawcy usług niezbędnych do działania serwisu.

4. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji za pomocą certyfikatu SSL, dzięki któremu informacje wprowadzone na stronie zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą zostać odczytane jedynie na docelowym serwerze.
5. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej, która działa jednokierunkowo i uniemożliwia wgląd do wprowadzonych na stronie danych dostępowych.
6. Operator serwisu regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.
7. Operator serwisu dba o regularną aktualizację wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

1. Każda osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
3. Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody lub rozwiązaniu umowy jeżeli jest zobligowany do retencji danych na mocy przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego.
4. Operator ma prawo udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.
5. Operator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające:

a. nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
b. czas przechowywania na urządzeniu końcowym,
c. unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej w celu:

a. możliwości logowania i utrzymania sesji użytkownika na każdej kolejnej podstronie serwisu,
b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (w tym zapamiętania ustawień dotyczących dostępności),
c. tworzenia anonimowych statystyk w wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, mapy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę cookies w przeglądarce lub każdorazowo informować o przesłaniu cookies na urządzenie końcowe.
8. Użytkownicy strony internetowej mogą w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przykładowe opcje edytowania polityki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

a. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
b. Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
c. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
d. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
e. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

9. Zmiana ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej użytkownika może uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.