Usługi odpłatne

W przychodni wykonujemy następujące badania odpłatne:

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Badanie psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi.