Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Przetargi
  • Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
Dekoracyjne tło z motywem medycznym

Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego.

Dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku.