Zalecenia COVID-19

Dekoracyjne tło z motywem wirusowym

Zalecenia COVID-19

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy pacjentów o zgłaszanie się do poradni nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty.

Informujemy pacjentów o posiadaniu w POZ testów antygenowych do wykrywania zakażeń wirusem COVID-19 (łatwy wymaz z nosa).
Testy zlecane są przez lekarza POZ pacjentom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.