Szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista-psycholog – Wojskowa Pracownia Psychologiczna

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Aktualności
  • Szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista-psycholog – Wojskowa Pracownia Psychologiczna

Szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista-psycholog – Wojskowa Pracownia Psychologiczna

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Białystok

ADRES URZĘDU:
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70/3
15-601 Białystok

WARUNKI PRACY:
praca biurowa
praca w pomieszczeniu na I piętrze
narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, niszczarka, skaner
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy
pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
brak oznaczeń dla niewidomych
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ:
1) prowadzenie badań psychologicznych realizowanych w ramach procesu odwoławczego od orzeczeń I stopnia;
2) udział w prowadzeniu badań psychologicznych I stopnia w przypadku zgłoszenia takich potrzeb przez Wojskowe Centrum Rekrutacji;
3) współpraca z psychologami i psychiatrami właściwych podmiotów leczniczych oraz utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji wojskowej;
4) opieka nad stażystami realizującymi zadania w Wojskowej Przychodni Psychologicznej;
5) realizacja prac badawczych i wdrożeniowych, mających na celu usprawnienie działalności;
6) wykonywanie badań psychologicznych w ramach działalności naukowo – badawczej;
7) wykonywanie analiz statystycznych wyników badań i opracowywanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań;
8) uczestnictwo w opracowaniu nowych metod diagnostyczno-orzeczniczych i narzędzi badawczych;
9) wykonywanie psychologicznych analiz wybranych stanowisk pracy;

WYMAGANIA:
• Wykształcenie: wyższe psychologiczne (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych)
• staż pracy: minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku psychologa
• znajomość metod pracy
• umiejętność pracy na komputerze – dobra znajomość pakietu Office
• Umiejętność pracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:
• doświadczenie w zakresie pracy w środowisku służb mundurowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia z obszaru psychologii
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY: od 1 października 2022 roku

INFORMACJE DODATKOWE POD NR TEL: 261 398 453

APLIKACJE PROSZĘ SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ NA ADRES URZĘDU LUB DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:
cwcrbialystok@ron.mil.pl