Certyfikat akredytacyjny

Logo certyfikatu akredytacji

Certyfikat akredytacyjny

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spełnia standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu leczniczego.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Potwierdza się spełnienie przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (RPWDL 000000018561) 15-424 Białystok, ul. Lipowa 47 standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu leczniczego Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Białymstoku Minister Zdrowia z upoważnienia Ministra Zdrowia Waldemar Kraska Sekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/ Certyfikat nr: 2022/P/51 Certyfikat ważny 3 lata od daty wystawienia Data 18 lipca 2022 r.