Strona głównaPoradnieUsługi odpłatneKontakty i dojazdPrzetargi

Szanowni Państwo

Od 14 marca 2020 roku do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W trosce o zdrowie pacjentów i personelu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku
z dniem 16.03.2020 Kierownictwo Przychodni podjęło decyzję o zmianie trybu realizacji świadczeń medycznych.

1. Nie będą realizowane planowane świadczenia medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
i podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz badania diagnostyczne.

2. Znacznemu ograniczeniu ulega wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania te będą wykonywane wyłącznie
w przypadkach pilnych, zleconych przez lekarzy Przychodni.

3. Odwołaniu ulegają wszystkie badania komercyjne (ochrona, broń, obrót materiałami, detektyw, itp.).

4. Nie będą realizowane do odwołania szczepienia ochronne, badania bilansowe dzieci.

5. W sytuacjach szczególnych potrzebę wizyt domowych proszę zgłaszać wyłącznie telefonicznie. Nr tel. 85 744 52 51

6. Pacjentom udziela się teleporad w godzinach pracy Przychodni.

7. W sytuacjach szczególnych pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską na określony dzień i godzinę.

8. Potrzebę powtórzenia recept na leki należy zgłaszać telefonicznie. Kody recept będą podawane osobom uprawnionym również telefonicznie.

9. Pacjenci zgłaszający się do Przychodni podlegają obowiązkowemu pomiarowi temperatury.

10. Wizyty w Przychodni zostaną ograniczone wyłącznie do przypadków pilnych.

Zapewniamy, że żaden ze zgłaszających się pacjentów do Przychodni nie zostanie pozostawiony bez opieki.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zaleceń.

[ Dokument z komunikatem | PDF | ] [ Strona główna >> ]